Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski (poziom B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-I-11JA-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski (poziom B2+)
Jednostka: Wydział Instrumentalny
Grupy: I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: akordeon, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: altówka barokowa, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: altówka, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: fagot, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: flet, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: fortepian, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: gitara, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: klarnet, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: klawesyn, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: kontrabas, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: lutnia, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: obój, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: organy, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: perkusja, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: puzon, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: skrzypce barokowe, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: skrzypce, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: trąbka naturalna, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: trąbka, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: Viola Da Gamba, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: waltornia, II st.
I rok, I sem., Instrumentalistyka, specjalność: wiolonczela, II st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Lesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Klimsiak, Jacek Lesiński, Katarzyna Rajs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Lesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Lesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Lesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz tel: +48 52 321525 http://www.amuz.bydgoszcz.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)