Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kameralistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-I-23KAM-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kameralistyka
Jednostka: Wydział Instrumentalny
Grupy: II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: akordeon, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: altówka, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: fagot, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: flet traverso, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: flet, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: fortepian, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: gitara, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: klarnet, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: kontrabas, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: lutnia, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: obój barokowy, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: obój, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: perkusja, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: puzon, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: skrzypce barokowe, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: skrzypce, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: trąbka, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: tuba, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: waltornia, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: wiolonczela barokowa, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: wiolonczela, I st.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) • Praktyka pracy w zespołach kameralnych o różnej obsadzie instrumentów.

• Poszerzanie znajomości repertuaru zróżnicowanego pod względem epoki i stylu

• Przygotowanie studentów do zawodowej działalności artystycznej w zespołach kameralnych.


Pełny opis: (tylko po angielsku)

• Podstawowe zagadnienia związane z jednorodnym - homogenicznie brzmiącym składem zespołu

• Główne problemy wynikające z obsady mieszanej

• Umiejętność homofonicznego i polifonicznego kształtowania przebiegów

• Rozwijanie umiejętności rozwarstwienia faktury na poszczególne plany: tematyczny, akompaniujący,

kontrapunktujący

• Umiejętność operowania kontrastami dynamicznymi - dążenie do wypracowania

optymalnego brzmienia zespołu na wszystkich płaszczyznach dynamicznych

• Praca nad uzyskaniem jednolitej artykulacji: sposoby realizacji legato, portato,

spiccato, martelle w instrumentach smyczkowych oraz odpowiednio brzmiąca artykulacja

fortepianowa, organowa, klawesynowa

• Doskonalenie umiejętności jednorodnego kształtowania frazy.

Literatura:

Ze względu na zindywidualizowany tok nauczania gry na instrumencie, zróżnicowane zapotrzebowanie uzależnione od umiejętności początkowych studenta oraz rozległy zakres materiału, literatura jest ustalana przez poszczególnych pedagogów indywidualnie dla każdego studenta zgodnie z wytycznymi kierowników katedr.

Efekty uczenia się:

Patrz: Tabela efektów uczelnia się www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/wydzial-ii/programy-studiow/

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia określane na pierwszych zajęciach.

Egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bartoszewicz, Przemysław Buczek, Joanna Czapińska, Waldemar Franczyk, Tomasz Gluska, Katarzyna Gluza, Grzegorz Jurczyk, Paweł Kalicki, Kazimierz Kmieć, Radosław Kurek, Łukasz Macioszek, Renata Marzec, Karalina Orsik, Katarzyna Rajs, Marcin Sikorski, Jerzy Sulikowski, Magdalena Swatowska, Filip Syska, Małgorzata Szadowiak, Michał Szałach, Paweł Wakarecy, Bartłomiej Wezner, Irena Żarnowska-Kuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bartoszewicz, Przemysław Buczek, Michał Ciesielski, Joanna Czapińska, Grzegorz Dąbrowski, Tomasz Gluska, Katarzyna Gluza, Grzegorz Jurczyk, Jerzy Kaszuba, Kazimierz Kmieć, Michał Kot, Jacek Kujawski, Radosław Kurek, Stanisław Miłek, Maria Murawska, Karalina Orsik, Krzysztof Pełech, Marcin Sikorski, Włodzimierz Spodymek, Anna Stempin-Jasnowska, Magdalena Swatowska, Filip Syska, Małgorzata Szadowiak, Michał Szymanowski, Paweł Wakarecy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bartoszewicz, Magdalena Bojanowicz-Koziak, Aldona Cisewska-Allouche, Joanna Czapińska, Grzegorz Dąbrowski, Tomasz Gluska, Katarzyna Gluza, Grzegorz Jurczyk, Mariusz Klimsiak, Michał Kot, Bartosz Koziak, Jacek Kujawski, Radosław Kurek, Grzegorz Mania, Renata Marzec, Agata Nowakowska-Gumiela, Szymon Olszański, Karalina Orsik, Paweł Radziński, Jacek Ropski, Bolesław Siarkiewicz, Marcin Sikorski, Cecylia Stanecka, Magdalena Swatowska, Michał Szałach, Bartłomiej Wezner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Czapińska, Karalina Orsik, Bartłomiej Wezner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz tel: +48 52 321525 http://www.amuz.bydgoszcz.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)