Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot główny - fortepian

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-I11IGF-PD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot główny - fortepian
Jednostka: Wydział Instrumentalny
Grupy: I rok, I sem., Instrumentalistyki
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

• Praktyczne poznanie repertuaru zróżnicowanego pod względem epoki i stylu.

• Kształcenie twórczych umiejętności kreowania dzieła muzycznego.

• Osiągnięcie wysokich kwalifikacji zawodowych w grze solowej.

Pełny opis:

• Systematyczne poszerzanie znajomości repertuaru zróżnicowanego pod względem epoki i

stylu.

• Wszechstronne rozwijanie techniki gry ze szczególnym uwzględnieniem swobodnego,

wolnego od napięć posługiwania się instrumentem dla uzyskania optimum brzmienia na

instrumencie.

• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej poprzez umiejętny dobór środków wyrazu:

dynamiki, rytmiki, artykulacji, właściwej intonacji i emisji dźwięku.

• Indywidualny rozwój osobowości artystycznej studenta poprzez inspirowanie go do

twórczej aktywności podczas przygotowywania repertuaru.

• Doskonalenie metod samodzielnej pracy oraz dokonywanie krytycznej samooceny

popełnianych błędów; dobór odpowiednich ćwiczeń; świadomość osiąganych postępów.

• Praktyczna realizacja zagadnień związanych z interpretacją muzyki dawnej; zasady

artykulacji, ornamentyki, estetyki dźwięku.

• Zapoznanie studenta z niekonwencjonalnymi technikami wykonawczymi muzyki

współczesnej.

• Systematyczny rozwój odtwórczej pamięci muzycznej.

• Rozwój umiejętności estradowej prezentacji przygotowanego repertuaru. Praca nad

opanowaniem tremy, doskonalenie umiejętności koncentracji, pamięci oraz sugestywnego

przekazu muzycznego przed publicznością.

• Podstawowe informacje na temat budowy, działania i doskonalenia aparatu gry.

Literatura:

Ze względu na zindywidualizowany tok nauczania gry na instrumencie, zróżnicowane zapotrzebowanie uzależnione od umiejętności początkowych studenta oraz rozległy zakres materiału, literatura jest ustalana przez poszczególnych pedagogów indywidualnie dla

każdego studenta zgodnie z wytycznymi kierownika katedry.

Efekty uczenia się:

Patrz: Tabela efektów uczelnia się www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/wydzial-ii/programy-studiow/

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie i płynne wykonanie zadanego przez pedagoga programu o długości min. 25 minut na audycji przed egzaminem. Kierownicy katedr mogą określać szczegółowe wytyczne odnośnie programu egzaminu.

Program powinien być wykonywany z pamięci - wyjątki określa kierownik katedry. Informacje o wymogach egzaminacyjnych dostępne na stronie: www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/wydzial-ii/wymogi-egzaminacyjne/.

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

• egzamin z artystycznej prezentacji dzieła

• ocenianie ciągłe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Pobłocka, Ekaterina Popowa-Zydroń, Katarzyna Rajs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Furche-Jurczyk, Mariusz Klimsiak, Ekaterina Popowa-Zydroń, Katarzyna Rajs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Klimsiak, Maria Murawska, Ewa Pobłocka, Paweł Wakarecy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Klimsiak, Agata Nowakowska-Gumiela, Ekaterina Popowa-Zydroń, Katarzyna Rajs, Bartłomiej Wezner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Klimsiak, Maria Murawska, Ewa Pobłocka, Ekaterina Popowa-Zydroń, Michał Szymanowski, Paweł Wakarecy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz tel: +48 52 321525 http://www.amuz.bydgoszcz.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)