Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zespoły orkiestrowe muzyki dawnej 20-I-24IHZOMD-SP
Reguły punktacji przedmiotu

SP-I - Instrumentalistyka
SP-Ie - Instrumentalistyka (po angielsku)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
SP-I
Instrumentalistyka
SP-Ie
Instrumentalistyka (po angielsku)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2016L - ...)
2
(2016L - ...)
Waga do średniej
waga
1
(2012 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz tel: +48 52 321525 http://www.amuz.bydgoszcz.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)