Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot główny - altówka 20-I24IGA-PD
Reguły punktacji przedmiotu

PD-I - Podyplomowe Studia Instrumentalistyki

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
PD-I
Podyplomowe Studia Instrumentalistyki
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 20
(2017L - ...)
Waga do średniej
waga
1
(2012 - ...)
nie zdefiniowano
ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz tel: +48 52 321525 http://www.amuz.bydgoszcz.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)