Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kameralistyka 20-I35KAM-SP
Reguły punktacji przedmiotu

SP-I - Instrumentalistyka
SP-Ie - Instrumentalistyka (po angielsku)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
SP-I
Instrumentalistyka
SP-Ie
Instrumentalistyka (po angielsku)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2020Z - 2020L)
6
(2021Z - ...)
3
(2017Z - 2019L)
3
(2017Z - 2019L)
Waga do średniej
waga
4
(2012 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz tel: +48 52 321525 http://www.amuz.bydgoszcz.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)