Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 129 dni temu

Studenci-cudzoziemcy nieposiadający polskiego pochodzenia lub Karty Polaka zobowiązani są do samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. W celu uzyskania ubezpieczenia w NFZ należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu. Do wniosku dołączyć aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające naukę i kserokopię paszportu. (Wnioski dostępne są na grupie MS Teams w strefie studenta).
Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: ul. Łomżyńska 33 85-863 Bydgoszcz lub osobiście złożyć do skrzynki podawczej w urzędzie.

 

 

Nr rachunku bankowego AMFN PLN:

38 1240 3493 1111 0000 4279 1373


Tytuł wpłaty powinien zawierać poniższe informacje o osobie, której wpłata dotyczy:
imię i nazwisko;
rok, stopień i kierunek studiów;
powód wpłaty, np. opłata za legitymację

 

UWAGA! Studenci Wydziału Instrumentalnego I i II stopnia

Rozkład sesji egzaminacyjnej 2020-2021 został umieszczony na platformie Teams w zespole WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY-STREFA STUDENTA. 

 

Wydział Instrumentalny, II rok, II stopień

Pracę dyplomową należy złożyć do końca III semestru, czyli do 14 lutego 2021.

Prace pisemną uważa się za złożoną, jeśli została wgrana do systemu, pozytywnie zweryfikowana przez system antyplagiatowy oraz zatwierdzona do recenzji. Pracę należy wydrukować z usosa i złożyć w wersji papierowej wraz z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy. 

 


 

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI W CZASIE EPIDEMII

19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone – zastąpiono je kształceniem hybrydowym bądź zdalnym. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Analogicznie wygląda sprawa ważności legitymacji doktoranta. Zgodnie z art. 198b ustawy, w przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Więcej informacji w komunikacie z dnia 17 października.

Zatem legitymacjektórych ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r., pozostają ważne.

 


 

 

KOMUNIKAT
Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
z dnia 7 listopada 2020 r.

 

W związku z rosnącą w skali całego kraju liczbą zachorowań na COVID-19, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, studentów i doktorantów polecam, co następuje:

  1. Dopuszcza się realizację zajęć indywidualnych w trybie pracy bezpośredniej, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jednocześnie wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej, zachęcam  pedagogów, studentów i doktorantów do zmiany trybu zajęć na system zdalny, z wykorzystaniem technik informatycznych.
  2. Wszystkie wydarzenia artystyczne planowane w terminie od 9 do 29 listopada zostają odwołane lub przesunięte na inny termin, który zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym czasie.
  3. Pedagodzy, studenci i doktoranci mogą korzystać z infrastruktury Uczelni, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
  4. Inne zasady prowadzenia kształcenia, określone w poprzednich komunikatach nie ulegają zmianie.

 

Jednocześnie ponownie przypominam o obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowani lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na COVID-19.  Brak takiej reakcji może skutkować kontaktem kolejnych osób z wirusem i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Akademii.

 

Pamiętajmy, że kształcenie  indywidualne i korzystanie z infrastruktury Akademii może być bezpiecznie realizowane tylko w przypadku zachowania postawy rozsądku i odpowiedzialności. W obliczu świadomości zagrożenia dziękuję wszystkim za  zrozumienie i dyscyplinę. 

 

Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

 

 

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/covid19/

 Zajęcia z wychowania fizycznego odbywające sie w hali gier ZAWISZA 23.10.2020 zostają ODWOŁANE

 


 

 

 

 


 

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA UCZELNI

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/covid19/

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 prof. dr hab. Wiesława Skrzypek-Ronowska odwołuje zajęcia ze studentami do dnia 02.11.2020

 


 

 


 

UWAGA!!! Podział na grupy językowe na rok akademicki 2020/2021 zostały umieszczone w aplikacji Teams! 

 


WYTYCZNE UCZELNIANE dotyczące zasad korzystania z obiektów AM

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/covid19/ 

 

 


 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

dla studentów i doktorantów rozpoczynajacych naukę 2020/2021 

 http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/informacje-ogolne/bhp/

 

 


 

Komunikat Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla Studentów

Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

W Bydgoszczy

           

Szanowni Studenci,

dużymi krokami zbliża się nowy rok akademicki 2020/2021. W związku z tym przypominamy o kompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne oraz zapomogę.

1.      W przypadku stypendium socjalnego i zapomogi:

a.      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2019 – zarówno od was, jak i od każdego pracującego członka rodziny;

b.      zaświadczenie ze szkoły/uczelni – od każdego z uczącego się rodzeństwa,

c.       kopia umowy najmu – jeżeli staracie się o stypendium w zwiększonej wysokości;

d.      zaświadczenia z ZUS o wysokości opłacanych składek;

e.      kopie umów/wypowiedzeń – w przypadku, gdy umowy uległy rozwiązaniu w ciągu ostatniego roku akademickiego;

f.        wyroki sądowe o obowiązku alimentacyjnym – jeżeli sądownie zostały wam przyznane alimenty;

g.      zaświadczenia z opieki społecznej – jeżeli jesteście objęci pomocą z Gminnych/Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej;

h.      oświadczenia – jeżeli nie macie możliwości uzyskania stosownych dokumentów, napiszcie oświadczenia, w których opiszecie swoją sytuację materialną.

2.      W przypadku stypendium specjalnego:

a.      orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dla komisji, jako podpięcie pod wniosek.

Stypendium rektora przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna. Na podstawie regulaminu ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń należy zgromadzić osiągnięcia za miniony rok akademicki (2019/2020).

Drodzy Studenci! W tym roku nabór wniosków będzie przyspieszony. Jeżeli nie zdołacie zgromadzić stosownych dokumentów w oznaczonym czasie, możliwość złożenia wniosku będziecie mieli dopiero w następnej turze przyjmowania wniosków. Pamiętajcie, że czas oczekiwania na zaświadczenia z US oraz ZUS wynosi średnio ok. 1,5 tygodnia, dlatego nie zwlekajcie!

Pod koniec miesiąca zostanie ogłoszony termin szkolenia dla studentów dotyczący wypełniania wniosków w systemie USOS. Śledźcie informacje publikowane na stronie Samorządu, w Aktualnościach USOS oraz na stronie internetowej uczelni.

Przypominamy, że w szczególnych sytuacjach możecie kontaktować się z nami mailowo pod adresem: stypendia.amfn@gmail.com

Do zobaczenia w Bydgoszczy! 

 


 

Serdecznie zapraszamy Was do skorzystania ze STYPENDIUM Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest przeznaczone dla studentów Uczelni Artystycznych.👩‍🎓👨‍🎓🎹
 
Swoje kandydatury możecie składać do wtorku 13.10.2020r. ⏰ papierowo bądź elektronicznie.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami pod adresem:
👇👇👇
 
 

 

 


POWER 2020 - bezpłatny projekt szkoleniowy dla studentów - NABÓR

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/informacje-ogolne/biuro-karier/szkolenia/

 


Komunikat Rektora w sprawie organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/21

 

Szanowni Państwo,
Społeczności Akademicka AMFN,

 Pragnę poinformować Państwa, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 będziemy pracować w oparciu o hybrydowy model kształcenia. Wraz z całym Kolegium Rektorskim dołożymy wszelkich starań, aby zajęcia indywidualne oraz zajęcia zaplanowane do realizacji w małych grupach odbywały się w trybie stacjonarnym. Pozostałe natomiast w systemie nauczania zdalnego. Szczegóły planów dydaktycznych, w tym podział na przedmioty zaplanowane do realizacji w trybie stacjonarnym i zdalnym poznacie Państwo wkrótce.

Zwracam się z prośbą o zrozumienie wyjątkowości sytuacji. Aktualnie wszystkie nasze wysiłki koncentrują się na zniwelowaniu wynikających z niej niedogodności.

 

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
Rektor AMFN

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
Plan zajęć 
Login i hasło jak do Teams