Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 4 dni temu

UWAGA!! ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ!!

Propedeutyka muzyki współczesnej: z 12 stycznia na 19 stycznia 2021, godz. 11.00


 

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu prof. dr hab. Wiesławy Skrzypek-Ronowskiej informuję, że Pani Profesor będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim do dnia 17.12.2020.

 

 

Szanowni Państwo,

10 grudnia o godzinie 14:30 na odbędzie się II termin - poprawkowe zaliczenie z

Ochrony własności intelektualnej (mgr Ewa Czerska).

Zaliczenie zostanie przeprowadzone na Teamsie.

 


 

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI W CZASIE EPIDEMII

19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone – zastąpiono je kształceniem hybrydowym bądź zdalnym. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Analogicznie wygląda sprawa ważności legitymacji doktoranta. Zgodnie z art. 198b ustawy, w przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Więcej informacji w komunikacie z dnia 17 października.

Zatem legitymacjektórych ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r., pozostają ważne.


UWAGA! ZMIANA! PROPEDEUTYKA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ-ad. dr Michał Dobrzyński

20 listopada ZAJĘCIA ZOSTAŁY ODWOŁANE!
24 listopada (wtorek): 11.00-13.30
Kolejne terminy zostaną ustalone na pierwszych zajęciach
Zajęcia odbędą się na platformie Teams.

 

 


 

 

KOMUNIKAT
Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
z dnia 7 listopada 2020 r.

 

W związku z rosnącą w skali całego kraju liczbą zachorowań na COVID-19, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, studentów i doktorantów polecam, co następuje:

  1. Dopuszcza się realizację zajęć indywidualnych w trybie pracy bezpośredniej, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jednocześnie wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej, zachęcam  pedagogów, studentów i doktorantów do zmiany trybu zajęć na system zdalny, z wykorzystaniem technik informatycznych.
  2. Wszystkie wydarzenia artystyczne planowane w terminie od 9 do 29 listopada zostają odwołane lub przesunięte na inny termin, który zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym czasie.
  3. Pedagodzy, studenci i doktoranci mogą korzystać z infrastruktury Uczelni, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
  4. Inne zasady prowadzenia kształcenia, określone w poprzednich komunikatach nie ulegają zmianie.

 

Jednocześnie ponownie przypominam o obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowani lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na COVID-19.  Brak takiej reakcji może skutkować kontaktem kolejnych osób z wirusem i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Akademii.

 

Pamiętajmy, że kształcenie  indywidualne i korzystanie z infrastruktury Akademii może być bezpiecznie realizowane tylko w przypadku zachowania postawy rozsądku i odpowiedzialności. W obliczu świadomości zagrożenia dziękuję wszystkim za  zrozumienie i dyscyplinę. 

 

Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

 

 

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/covid19/

 Zajęcia z wychowania fizycznego odbywające sie w hali gier ZAWISZA 23.10.2020 zostają ODWOŁANE

 


 

 

 

 


 

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA UCZELNI

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/covid19/

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 prof. dr hab. Wiesława Skrzypek-Ronowska odwołuje zajęcia ze studentami do dnia 02.11.2020

 


 

 


 

UWAGA!!! Podział na grupy językowe na rok akademicki 2020/2021 zostały umieszczone w aplikacji Teams! 

 


WYTYCZNE UCZELNIANE dotyczące zasad korzystania z obiektów AM

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/covid19/ 

 

 


 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

dla studentów i doktorantów rozpoczynajacych naukę 2020/2021 

 http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/informacje-ogolne/bhp/

 

 


 

Komunikat Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla Studentów

Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

W Bydgoszczy

           

Szanowni Studenci,

dużymi krokami zbliża się nowy rok akademicki 2020/2021. W związku z tym przypominamy o kompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne oraz zapomogę.

1.      W przypadku stypendium socjalnego i zapomogi:

a.      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2019 – zarówno od was, jak i od każdego pracującego członka rodziny;

b.      zaświadczenie ze szkoły/uczelni – od każdego z uczącego się rodzeństwa,

c.       kopia umowy najmu – jeżeli staracie się o stypendium w zwiększonej wysokości;

d.      zaświadczenia z ZUS o wysokości opłacanych składek;

e.      kopie umów/wypowiedzeń – w przypadku, gdy umowy uległy rozwiązaniu w ciągu ostatniego roku akademickiego;

f.        wyroki sądowe o obowiązku alimentacyjnym – jeżeli sądownie zostały wam przyznane alimenty;

g.      zaświadczenia z opieki społecznej – jeżeli jesteście objęci pomocą z Gminnych/Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej;

h.      oświadczenia – jeżeli nie macie możliwości uzyskania stosownych dokumentów, napiszcie oświadczenia, w których opiszecie swoją sytuację materialną.

2.      W przypadku stypendium specjalnego:

a.      orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dla komisji, jako podpięcie pod wniosek.

Stypendium rektora przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna. Na podstawie regulaminu ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń należy zgromadzić osiągnięcia za miniony rok akademicki (2019/2020).

Drodzy Studenci! W tym roku nabór wniosków będzie przyspieszony. Jeżeli nie zdołacie zgromadzić stosownych dokumentów w oznaczonym czasie, możliwość złożenia wniosku będziecie mieli dopiero w następnej turze przyjmowania wniosków. Pamiętajcie, że czas oczekiwania na zaświadczenia z US oraz ZUS wynosi średnio ok. 1,5 tygodnia, dlatego nie zwlekajcie!

Pod koniec miesiąca zostanie ogłoszony termin szkolenia dla studentów dotyczący wypełniania wniosków w systemie USOS. Śledźcie informacje publikowane na stronie Samorządu, w Aktualnościach USOS oraz na stronie internetowej uczelni.

Przypominamy, że w szczególnych sytuacjach możecie kontaktować się z nami mailowo pod adresem: stypendia.amfn@gmail.com

Do zobaczenia w Bydgoszczy! 

 


 

Serdecznie zapraszamy Was do skorzystania ze STYPENDIUM Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest przeznaczone dla studentów Uczelni Artystycznych.👩‍🎓👨‍🎓🎹
 
Swoje kandydatury możecie składać do wtorku 13.10.2020r. ⏰ papierowo bądź elektronicznie.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami pod adresem:
👇👇👇
 
 

 

 


POWER 2020 - bezpłatny projekt szkoleniowy dla studentów - NABÓR

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/informacje-ogolne/biuro-karier/szkolenia/

 


Komunikat Rektora w sprawie organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/21


Szanowni Państwo,
Społeczności Akademicka AMFN,

 Pragnę poinformować Państwa, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 będziemy pracować w oparciu o hybrydowy model kształcenia. Wraz z całym Kolegium Rektorskim dołożymy wszelkich starań, aby zajęcia indywidualne oraz zajęcia zaplanowane do realizacji w małych grupach odbywały się w trybie stacjonarnym. Pozostałe natomiast w systemie nauczania zdalnego. Szczegóły planów dydaktycznych, w tym podział na przedmioty zaplanowane do realizacji w trybie stacjonarnym i zdalnym poznacie Państwo wkrótce.

Zwracam się z prośbą o zrozumienie wyjątkowości sytuacji. Aktualnie wszystkie nasze wysiłki koncentrują się na zniwelowaniu wynikających z niej niedogodności.

 

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
Rektor AMFN

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
Plan zajęć 
Login i hasło jak do Teams