Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 1 godz. 20 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 21 godzin temu

ZARZĄDZENIE NR 1/R/19-01/2022
REKTORA
AKADEMII MUZYCZNEJ
IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
W BYDGOSZCZY
z dnia 19 stycznia 2022 roku

w sprawie okresowych zmian w trybie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz obowiązków wynikających

z trwającej epidemii COVID-19.

Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,

na podstawie art. 23 ust. 1, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478), oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii,

zarządzam, co następuje:

1. Zajęcia indywidualne są realizowane na terenie Uczelni w trybie pracy bezpośredniej, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
2. Przyjmuje się następujący tryb odbywania zajęć grupowych i zbiorowych:
a) zajęcia w małych grupach i zajęcia praktyczne – w trybie stacjonarnym lub zdalnym;
b) zajęcia w dużych grupach – w trybie zdalnym;
c) zajęcia zbiorowe – w trybie zdalnym;
d) lektoraty – w trybie zdalnym lub stacjonarnym.
Decyzję w sprawie trybu odbywania zajęć określonych w literze a) podejmuje właściwy Dziekan.
Decyzję w sprawie trybu odbywania zajęć określonych w literze d) podejmuje Prorektor ds. dydaktyki, nauki i współpracy z zagranicą.

3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o zmianę trybu lub terminu odbywania zajęć, wraz z uzasadnieniem, Pedagog lub Student przekazuje do rozpatrzenia właściwemu Dziekanowi.

4. Wszystkie zajęcia realizowane w systemie zdalnym z wykorzystaniem technik informatycznych muszą być sprawozdawane do właściwego Dziekana na odpowiednich drukach.

5. W przypadku kwarantanny lub izolacji, Pedagog lub Student może wnioskować o zmianę trybu odbywania zajęć do właściwego Dziekana.

6. Zaplanowane wydarzenia artystyczne i naukowe mogą odbyć się na terenie Uczelni, pod warunkiem zachowania obowiązujących aktualnie przepisów, za zgodą właściwego Prorektora. Jednocześnie informuję, że wydarzenia, które zostaną odwołane będą mogły odbyć się w późniejszym terminie.

7. Zaplanowane egzaminy w ramach sesji zimowej powinny odbyć się stacjonarnie, na terenie Uczelni. W uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego Dziekana możliwe będzie przełożenie zaplanowanego egzaminu, jak również zmiana składu Komisji egzaminacyjnej.

8. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (administracja i obsługa) pracują w systemie stacjonarnym. W przypadku kwarantanny lub izolacji pracowników administracji istnieje możliwość pracy zdalnej po złożeniu wniosku do bezpośredniego przełożonego i uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego i Kanclerza.

9. Zaleca się ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w czasie pracy i studentów z pracownikami oraz posługiwanie się korespondencją mailową i telefoniczną.

10. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie dnia 19 stycznia 2022 roku i obowiązuje do odwołania.

Pamiętajmy, że kształcenie indywidualne i ćwiczenie w salach dydaktycznych oraz świadczenie pracy na terenie Akademii może być bezpiecznie realizowane tylko w przypadku zachowania postawy rozsądku i odpowiedzialności. Przypominam również o bezwzględnym obowiązku natychmiastowego zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu zachorowania bądź kontaktu z osobą chorą na COVID-19.
Brak skutecznych działań może wymusić dalsze ograniczanie funkcjonowania Uczelni, a w konsekwencji doprowadzić do całkowitego zamknięcia Akademii. Wszyscy staramy się tego uniknąć.

Prorektor ds. dydaktyki, nauki

i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. Maria Murawska

UWAGA! 

Dnia 5.01.2022 w godzinach 16-17.30 odbędzie się wykład on-line dla studentów dotyczący mobbingu, który poprowadzi dr Agnieszka Mościcka-Teske (psycholog, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych i biegła sądowa, powoływana jako ekspert w sprawach o mobbing).

Zapraszamy do uczestnictwa w wykładzie na Platformie MS Teams.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 2/R/08-12/2021
REKTORA
AKADEMII MUZYCZNEJ
IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
W BYDGOSZCZY
z dnia 8 grudnia 2021 roku

w sprawie prowadzenia zajęć zdalnych w okresie 13.12.2021r. - 9.01.2022 r. w
związku z aktualnym stanem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2

 

Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,

na podstawie art. 23 ust. 1, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478),

zarządza, co następuje:

Szanowni Państwo, proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora w sprawie prowadzenia zajęć zdalnych w okresie 13.12.2021-09.01.2022 w związku z aktualnym stanem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV2

W dniach 13.12.2021 r. – 9.01.2022 r. realizacja zajęć odbywać się będzie:

 

1. Zajęcia teoretyczne – za pomocą narzędzi kształcenia na odległość (zdalnie)
2. Zajęcia indywidualne i w małych grupach/zespołach – stacjonarnie za zgodą prowadzącego i studentów
3. Zajęcia WF – zawieszone
4. Zajęcia przygotowujące do uczelnianego projektu artystycznego
– stacjonarnie ( ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa)

Prorektor ds. dydaktyki, nauki

i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. Maria Murawska

 

ZARZĄDZENIE NR 1/R/02-12/2021
REKTORA
AKADEMII MUZYCZNEJ
IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
W BYDGOSZCZY
z dnia 2 grudnia 2021 roku

w sprawie prowadzenia zajęć zdalnych w okresie 6.12.2021r. - 9.01.2022 r. w związku z aktualnym stanem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2

 

Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,

 na podstawie art. 23 ust. 1, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478)

zarządza, co następuje: 

§ 1
W dniach 6.12.2021 r. – 9.01.2022 r. wszystkie zajęcia teoretyczne (z wyłączeniem wydarzeń artystycznych) w grupach studenckich powyżej 10 osób prowadzone będą w formie zdalnej.

Prorektor ds. artystycznych, studenckich i promocji

prof. dr hab. Janusz Stanecki

 

 

 

 

ANKIETY OCENY PEDAGOGÓW

Szanowni Państwo,
przekazane ankiety stanowią istotny element okresowej oceny nauczycieli akademickich. Są w pełni anonimowe. W związku ze zmianami ustawowymi nieprzekraczalny termin wysłania wypełnionych formularzy upływa z dniem 15 grudnia 2021 roku.
Zachęcam wszystkich Państwa do udziału.

Ankiety znajdują się w zakładce "DLA STUDENTÓW" w panelu po lewej stronie.

 

                                                                                                                                   Prorektor ds. dydaktyki, nauki i współpracy z zagranicą
                                                                                                                                                     Prof. dr hab. Maria Murawska

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

II termin

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/informacje-ogolne/bhp/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

z dnia 11 października 2021 r.
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2

 

W związku z ciągle istniejącą sytuacją epidemiczną oraz ryzykiem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 przypominam wszystkim Studentom i Doktorantom, jak również Pracownikom Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy o konieczności:
1. dezynfekcji rąk,
2. zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych,
3. wietrzenia pomieszczeń przed zajęciami i zaraz po nich,
4. zalecam również bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa i wytycznych.
Jednocześnie przypominam o obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na SARS-CoV-2.
Brak takiej reakcji może skutkować kontaktem kolejnych osób z wirusem i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.
Informuję również, że w Akademii kontynuuje dotychczasową działalność Zespół ds. zapobiegania i zwalczania SARS-CoV-2.
Pamiętajmy, że kształcenie praktyczne i korzystanie z infrastruktury Akademii może być bezpiecznie realizowane tylko w przypadku zachowania postawy rozsądku i odpowiedzialności.

Rektor Akademii Muzycznej
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

 

 

 

Komunikat Samorządu Studenckiego

Obowiązkowe szkolenia z praw i obowiązków studenta dla studentów I roku (oraz chętnych) odbędą się:
dla Wydziału I - w piątek 1 X w godz. 14:30-16:30 w auli (sala 115) w budynku przy ul. Słowackiego
dla Wydziału II - w piątek 1 X w godz. 15:30-17:30 w sali koncertowej w budynku przy ul. Staszica
dla Wydziału III - w poniedziałek 4 X w godz. 12:30-14:30 w sali koncertowej w budynku przy ul. Staszica
dla Wydziału IV - w poniedziałek 4 X w godz. 16:30-18:30 w sali koncertowej w budynku przy ul. Staszica

Szkolenia prowadzą przedstawiciele Samorządu Studenckiego.

 

 

 

Komunikat Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, iż zajęcia w ramach XXI edycji Studium Pedagogicznego rozpoczną się 01.10.2021 r. Przewidywany termin zakończenia cyklu planowany jest na koniec czerwca 2022 r. Jednocześnie zachęcamy studentów II stopnia rozważających realizację przygotowania pedagogicznego do aplikowania w ramach rekrutacji uzupełniającej do XXI edycji.
Termin składania podań do 30.09.2021 r. drogą mailową na adres: sp.administracja@amfn.pl lub osobiście (pok. 013A budynek przy ul. Słowackiego 7). Koszt realizacji Studium (zgodnie z Zarządzeniem nr 1/R/13-05/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 13.05.2021 r.) wynosi:
1. Wydział I – 935,00 zł,
2. Wydział II – 935,00 zł,
3. Wydział III – 935,00 zł,
4. Wydział IV – Dyrygentura i Jazz – 520,00 zł.
W związku ze zmianami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25.07.2019 r. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych z dnia 03.09.2021 r. program Studium zostanie poszerzony o następujące przedmioty:
1. Podstawy dydaktyki (30 h),
2. Emisja głosu (30 h).
Wyżej wymienione przedmioty powinni również uzupełnić słuchacze XX edycji Studium Pedagogicznego (bez dodatkowej odpłatności). Uprzejmie prosimy słuchaczy XX edycji zainteresowanych uzupełnieniem brakujących przedmiotów oraz realizacją praktyk pedagogicznych (które ze względów pandemicznych nie odbyły się w roku akademickim 2020/2021) o kontakt z Kierownikiem Studium do 30.09.2021 r. drogą mailową na adres: sp.kierownik@amfn.pl.

 

Z wyrazami szacunku
ad. dr Magdalena Filipska
Kierownik Studium Pedagogicznego

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat
Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 20 września 2021 w sprawie planowanego trybu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, że w roku akademickim 2021/2022 przewiduję prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym w siedzibie Uczelni.
Dotyczy to praktycznych zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia zbiorowe prowadzone będą w trybie hybrydowym lub zdalnym, z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
Szczegółowe zasady i warunki odbywania zajęć określone zostaną w odrębnych komunikatach Rektora i Dziekanów.
Jednocześnie informuję, że przewidywany tryb zajęć może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia przepisów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Z wyrazami szacunku
Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego
prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

 


   

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/informacje-ogolne/bhp/

                    

                                                                                                                                                                                                       

UWAGA!! STUDENCI PIERWSZEGO ROKU!

Informujemy, że legitymacje studenckie można odbierać po wcześniejszym wniesieniu opłaty w wysokości 22zł na konto uczelni: 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373 
Odbiór legitymacji od 1.10.2021 w wyznaczonych godzinach pracy Działu Nauczania
 

UWAGA! STUDENCI PIERWSZEGO ROKU!

LOGOWANIE DO APLIKACJI MS Teams

Dostęp do aplikacji MS Teams jest możliwy za pomocą portalu: portal.office.com  lub https://login.microsoftonline.com
Licencja obejmuje wersje online aplikacji Word, Excel, PowerPoint, Teams oraz możliwość korzystania z przestrzeni dyskowej OneDrive. W wersji dektopowej (do instalacji na komputerze lub urządzeniu mobilnym) jest tylko aplikacja Teams. Login i hasło otrzymają Państwo drogą mailową.

Na platformie MS Teams zostali Państwo dołączeni do grupy odpowiedniego Wydziału.

 

LOGOWANIE DO USOSweb

Studenci pierwszego roku logują się według wzoru:
Login imię.nazwisko
Hasło do konta, takie jak do systemu IRK

 


Studenci-cudzoziemcy nieposiadający polskiego pochodzenia lub Karty Polaka zobowiązani są do samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. W celu uzyskania ubezpieczenia w NFZ należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu. Do wniosku dołączyć aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające naukę i kserokopię paszportu. (Wnioski dostępne są na grupie MS Teams w strefie studenta).

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: ul. Łomżyńska 33 85-863 Bydgoszcz lub osobiście złożyć do skrzynki podawczej w urzędzie.


 Nr rachunku bankowego AMFN PLN:

38 1240 3493 1111 0000 4279 1373


Tytuł wpłaty powinien zawierać poniższe informacje o osobie, której wpłata dotyczy:
imię i nazwisko;
rok, stopień i kierunek studiów;
powód wpłaty, np. opłata za legitymację

 


 


 

 

KOMUNIKAT
Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
z dnia 7 listopada 2020 r.

 

W związku z rosnącą w skali całego kraju liczbą zachorowań na COVID-19, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, studentów i doktorantów polecam, co następuje:

  1. Dopuszcza się realizację zajęć indywidualnych w trybie pracy bezpośredniej, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jednocześnie wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej, zachęcam  pedagogów, studentów i doktorantów do zmiany trybu zajęć na system zdalny, z wykorzystaniem technik informatycznych.
  2. Wszystkie wydarzenia artystyczne planowane w terminie od 9 do 29 listopada zostają odwołane lub przesunięte na inny termin, który zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym czasie.
  3. Pedagodzy, studenci i doktoranci mogą korzystać z infrastruktury Uczelni, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
  4. Inne zasady prowadzenia kształcenia, określone w poprzednich komunikatach nie ulegają zmianie.

 

Jednocześnie ponownie przypominam o obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowani lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na COVID-19.  Brak takiej reakcji może skutkować kontaktem kolejnych osób z wirusem i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Akademii.

 

Pamiętajmy, że kształcenie  indywidualne i korzystanie z infrastruktury Akademii może być bezpiecznie realizowane tylko w przypadku zachowania postawy rozsądku i odpowiedzialności. W obliczu świadomości zagrożenia dziękuję wszystkim za  zrozumienie i dyscyplinę. 

 

Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

 

 

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/covid19/

 Zajęcia z wychowania fizycznego odbywające sie w hali gier ZAWISZA 23.10.2020 zostają ODWOŁANE

 


 

 

 

 


 

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA UCZELNI

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/covid19/

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 prof. dr hab. Wiesława Skrzypek-Ronowska odwołuje zajęcia ze studentami do dnia 02.11.2020

 


 

 


 

UWAGA!!! Podział na grupy językowe na rok akademicki 2020/2021 zostały umieszczone w aplikacji Teams! 

 


WYTYCZNE UCZELNIANE dotyczące zasad korzystania z obiektów AM

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/covid19/ 

 

 


 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

dla studentów i doktorantów rozpoczynajacych naukę 2020/2021 

 http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/informacje-ogolne/bhp/

 

 


 

Komunikat Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla Studentów

Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

W Bydgoszczy

           

Szanowni Studenci,

dużymi krokami zbliża się nowy rok akademicki 2020/2021. W związku z tym przypominamy o kompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne oraz zapomogę.

1.      W przypadku stypendium socjalnego i zapomogi:

a.      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2019 – zarówno od was, jak i od każdego pracującego członka rodziny;

b.      zaświadczenie ze szkoły/uczelni – od każdego z uczącego się rodzeństwa,

c.       kopia umowy najmu – jeżeli staracie się o stypendium w zwiększonej wysokości;

d.      zaświadczenia z ZUS o wysokości opłacanych składek;

e.      kopie umów/wypowiedzeń – w przypadku, gdy umowy uległy rozwiązaniu w ciągu ostatniego roku akademickiego;

f.        wyroki sądowe o obowiązku alimentacyjnym – jeżeli sądownie zostały wam przyznane alimenty;

g.      zaświadczenia z opieki społecznej – jeżeli jesteście objęci pomocą z Gminnych/Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej;

h.      oświadczenia – jeżeli nie macie możliwości uzyskania stosownych dokumentów, napiszcie oświadczenia, w których opiszecie swoją sytuację materialną.

2.      W przypadku stypendium specjalnego:

a.      orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dla komisji, jako podpięcie pod wniosek.

Stypendium rektora przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna. Na podstawie regulaminu ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń należy zgromadzić osiągnięcia za miniony rok akademicki (2019/2020).

Drodzy Studenci! W tym roku nabór wniosków będzie przyspieszony. Jeżeli nie zdołacie zgromadzić stosownych dokumentów w oznaczonym czasie, możliwość złożenia wniosku będziecie mieli dopiero w następnej turze przyjmowania wniosków. Pamiętajcie, że czas oczekiwania na zaświadczenia z US oraz ZUS wynosi średnio ok. 1,5 tygodnia, dlatego nie zwlekajcie!

Pod koniec miesiąca zostanie ogłoszony termin szkolenia dla studentów dotyczący wypełniania wniosków w systemie USOS. Śledźcie informacje publikowane na stronie Samorządu, w Aktualnościach USOS oraz na stronie internetowej uczelni.

Przypominamy, że w szczególnych sytuacjach możecie kontaktować się z nami mailowo pod adresem: stypendia.amfn@gmail.com

Do zobaczenia w Bydgoszczy! 

 


 

Serdecznie zapraszamy Was do skorzystania ze STYPENDIUM Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest przeznaczone dla studentów Uczelni Artystycznych.👩‍🎓👨‍🎓🎹
 
Swoje kandydatury możecie składać do wtorku 13.10.2020r. ⏰ papierowo bądź elektronicznie.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami pod adresem:
👇👇👇
 
 

 

 


POWER 2020 - bezpłatny projekt szkoleniowy dla studentów - NABÓR

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/informacje-ogolne/biuro-karier/szkolenia/

 


Komunikat Rektora w sprawie organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/21

 

Szanowni Państwo,
Społeczności Akademicka AMFN,

 Pragnę poinformować Państwa, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 będziemy pracować w oparciu o hybrydowy model kształcenia. Wraz z całym Kolegium Rektorskim dołożymy wszelkich starań, aby zajęcia indywidualne oraz zajęcia zaplanowane do realizacji w małych grupach odbywały się w trybie stacjonarnym. Pozostałe natomiast w systemie nauczania zdalnego. Szczegóły planów dydaktycznych, w tym podział na przedmioty zaplanowane do realizacji w trybie stacjonarnym i zdalnym poznacie Państwo wkrótce.

Zwracam się z prośbą o zrozumienie wyjątkowości sytuacji. Aktualnie wszystkie nasze wysiłki koncentrują się na zniwelowaniu wynikających z niej niedogodności.

 

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
Rektor AMFN

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
Plan zajęć 
Login i hasło jak do Teams