Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 70 dni temu

                               

 Komunikat w sprawie zajęć z Wychowania Fizycznego

 

W dniach od 1 grudnia 2022 roku do 15 stycznia 2023 roku zajęcia wychowania fizycznego, prowadzone przez Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, będą prowadzone w formie zdalnej.
Wszyscy studenci uczestniczący w zajęciach zostaną poinformowani drogą e-mailową przez Kierownika Studium o sposobie przeprowadzania i zaliczania zajęć.

Prorektor ds. dydaktyki, nauki i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Maria Murawska

 

Announcement

From December 1, 2022 to January 15, 2023, physical education classes conducted by the Physical Education Center of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz will be conducted online.
All students participating in the classes will receive e-mail information by the Head of the Study about the method of attending and completing the course.

Deputy Rector for Education, Research Operations and International Relations
prof. dr hab. Maria Murawska

 

 

                                                                                       Bydgoszcz, dnia 16-08-2022 r.
                                         Informacja
Dotyczy: zaświadczeń o dochodach wydawanych przez E-Urząd Skarbowy.

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od lipca 2022 r. istnieje możliwość bezpłatnego uzyskania
zaświadczenia o wysokości dochodów w formie elektronicznej. E – Urząd Skarbowy udostępnił
takie dokumenty jak:
- zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika (ZAS-DF);
- zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na
ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU).

Zaświadczenia w formie elektronicznej wydawane będą przez Urząd Skarbowy jedynie na
prośbę podatnika. Szczegółowy opis postępowania w celu uzyskania przedmiotowych
dokumentów został opisany w załączonej informacji otrzymanej z Urzędu.

UWAGA: występowanie o zaświadczenia nie jest obowiązkowe i dotyczy tylko sytuacji,
w których podatnik potrzebuje dokument w celu poświadczenia swoich dochodów w innych
urzędach, jednostkach lub miejscach pracy.

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-pracownika/informacje-ogolne/

 

 

 

 

 

 

 

ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz tel: +48 52 321525 http://www.amuz.bydgoszcz.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)