Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 11 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 9 godzin temu

Komunikat
Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 20 września 2021 w sprawie planowanego trybu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, że w roku akademickim 2021/2022 przewiduję prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym w siedzibie Uczelni.
Dotyczy to praktycznych zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia zbiorowe prowadzone będą w trybie hybrydowym lub zdalnym, z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
Szczegółowe zasady i warunki odbywania zajęć określone zostaną w odrębnych komunikatach Rektora i Dziekanów.
Jednocześnie informuję, że przewidywany tryb zajęć może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia przepisów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Z wyrazami szacunku
Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego
prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

 


   

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/informacje-ogolne/bhp/

                    

                                                                                                                                                                                                       

UWAGA!! STUDENCI PIERWSZEGO ROKU!

Informujemy, że legitymacje studenckie można odbierać po wcześniejszym wniesieniu opłaty w wysokości 22zł na konto uczelni: 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373 
Odbiór legitymacji od 1.10.2021 w wyznaczonych godzinach pracy Działu Nauczania
 

UWAGA! STUDENCI PIERWSZEGO ROKU!

LOGOWANIE DO APLIKACJI MS Teams

Dostęp do aplikacji MS Teams jest możliwy za pomocą portalu: portal.office.com  lub https://login.microsoftonline.com
Licencja obejmuje wersje online aplikacji Word, Excel, PowerPoint, Teams oraz możliwość korzystania z przestrzeni dyskowej OneDrive. W wersji dektopowej (do instalacji na komputerze lub urządzeniu mobilnym) jest tylko aplikacja Teams. Login i hasło otrzymają Państwo drogą mailową.

Na platformie MS Teams zostali Państwo dołączeni do grupy odpowiedniego Wydziału.

 

LOGOWANIE DO USOSweb

Studenci pierwszego roku logują się według wzoru:
Login imię.nazwisko

Hasło do konta, takie jak do systemu IRK

 


Studenci-cudzoziemcy nieposiadający polskiego pochodzenia lub Karty Polaka zobowiązani są do samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. W celu uzyskania ubezpieczenia w NFZ należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu. Do wniosku dołączyć aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające naukę i kserokopię paszportu. (Wnioski dostępne są na grupie MS Teams w strefie studenta).

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: ul. Łomżyńska 33 85-863 Bydgoszcz lub osobiście złożyć do skrzynki podawczej w urzędzie.


 Nr rachunku bankowego AMFN PLN:

38 1240 3493 1111 0000 4279 1373


Tytuł wpłaty powinien zawierać poniższe informacje o osobie, której wpłata dotyczy:
imię i nazwisko;
rok, stopień i kierunek studiów;
powód wpłaty, np. opłata za legitymację

 


 


 

 

KOMUNIKAT
Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
z dnia 7 listopada 2020 r.

 

W związku z rosnącą w skali całego kraju liczbą zachorowań na COVID-19, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, studentów i doktorantów polecam, co następuje:

  1. Dopuszcza się realizację zajęć indywidualnych w trybie pracy bezpośredniej, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jednocześnie wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej, zachęcam  pedagogów, studentów i doktorantów do zmiany trybu zajęć na system zdalny, z wykorzystaniem technik informatycznych.
  2. Wszystkie wydarzenia artystyczne planowane w terminie od 9 do 29 listopada zostają odwołane lub przesunięte na inny termin, który zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym czasie.
  3. Pedagodzy, studenci i doktoranci mogą korzystać z infrastruktury Uczelni, przy bezwzględnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
  4. Inne zasady prowadzenia kształcenia, określone w poprzednich komunikatach nie ulegają zmianie.

 

Jednocześnie ponownie przypominam o obowiązku niezwłocznego zgłaszania zachorowani lub kontaktu bezpośredniego z osobą chorą na COVID-19.  Brak takiej reakcji może skutkować kontaktem kolejnych osób z wirusem i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Akademii.

 

Pamiętajmy, że kształcenie  indywidualne i korzystanie z infrastruktury Akademii może być bezpiecznie realizowane tylko w przypadku zachowania postawy rozsądku i odpowiedzialności. W obliczu świadomości zagrożenia dziękuję wszystkim za  zrozumienie i dyscyplinę. 

 

Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

 

 

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/covid19/

 Zajęcia z wychowania fizycznego odbywające sie w hali gier ZAWISZA 23.10.2020 zostają ODWOŁANE

 


 

 

 

 


 

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA UCZELNI

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/covid19/

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 prof. dr hab. Wiesława Skrzypek-Ronowska odwołuje zajęcia ze studentami do dnia 02.11.2020

 


 

 


 

UWAGA!!! Podział na grupy językowe na rok akademicki 2020/2021 zostały umieszczone w aplikacji Teams! 

 


WYTYCZNE UCZELNIANE dotyczące zasad korzystania z obiektów AM

 

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/covid19/ 

 

 


 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

dla studentów i doktorantów rozpoczynajacych naukę 2020/2021 

 http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/informacje-ogolne/bhp/

 

 


 

Komunikat Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla Studentów

Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

W Bydgoszczy

           

Szanowni Studenci,

dużymi krokami zbliża się nowy rok akademicki 2020/2021. W związku z tym przypominamy o kompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne oraz zapomogę.

1.      W przypadku stypendium socjalnego i zapomogi:

a.      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2019 – zarówno od was, jak i od każdego pracującego członka rodziny;

b.      zaświadczenie ze szkoły/uczelni – od każdego z uczącego się rodzeństwa,

c.       kopia umowy najmu – jeżeli staracie się o stypendium w zwiększonej wysokości;

d.      zaświadczenia z ZUS o wysokości opłacanych składek;

e.      kopie umów/wypowiedzeń – w przypadku, gdy umowy uległy rozwiązaniu w ciągu ostatniego roku akademickiego;

f.        wyroki sądowe o obowiązku alimentacyjnym – jeżeli sądownie zostały wam przyznane alimenty;

g.      zaświadczenia z opieki społecznej – jeżeli jesteście objęci pomocą z Gminnych/Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej;

h.      oświadczenia – jeżeli nie macie możliwości uzyskania stosownych dokumentów, napiszcie oświadczenia, w których opiszecie swoją sytuację materialną.

2.      W przypadku stypendium specjalnego:

a.      orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dla komisji, jako podpięcie pod wniosek.

Stypendium rektora przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna. Na podstawie regulaminu ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń należy zgromadzić osiągnięcia za miniony rok akademicki (2019/2020).

Drodzy Studenci! W tym roku nabór wniosków będzie przyspieszony. Jeżeli nie zdołacie zgromadzić stosownych dokumentów w oznaczonym czasie, możliwość złożenia wniosku będziecie mieli dopiero w następnej turze przyjmowania wniosków. Pamiętajcie, że czas oczekiwania na zaświadczenia z US oraz ZUS wynosi średnio ok. 1,5 tygodnia, dlatego nie zwlekajcie!

Pod koniec miesiąca zostanie ogłoszony termin szkolenia dla studentów dotyczący wypełniania wniosków w systemie USOS. Śledźcie informacje publikowane na stronie Samorządu, w Aktualnościach USOS oraz na stronie internetowej uczelni.

Przypominamy, że w szczególnych sytuacjach możecie kontaktować się z nami mailowo pod adresem: stypendia.amfn@gmail.com

Do zobaczenia w Bydgoszczy! 

 


 

Serdecznie zapraszamy Was do skorzystania ze STYPENDIUM Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest przeznaczone dla studentów Uczelni Artystycznych.👩‍🎓👨‍🎓🎹
 
Swoje kandydatury możecie składać do wtorku 13.10.2020r. ⏰ papierowo bądź elektronicznie.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami pod adresem:
👇👇👇
 
 

 

 


POWER 2020 - bezpłatny projekt szkoleniowy dla studentów - NABÓR

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/informacje-ogolne/biuro-karier/szkolenia/

 


Komunikat Rektora w sprawie organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/21

 

Szanowni Państwo,
Społeczności Akademicka AMFN,

 Pragnę poinformować Państwa, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 będziemy pracować w oparciu o hybrydowy model kształcenia. Wraz z całym Kolegium Rektorskim dołożymy wszelkich starań, aby zajęcia indywidualne oraz zajęcia zaplanowane do realizacji w małych grupach odbywały się w trybie stacjonarnym. Pozostałe natomiast w systemie nauczania zdalnego. Szczegóły planów dydaktycznych, w tym podział na przedmioty zaplanowane do realizacji w trybie stacjonarnym i zdalnym poznacie Państwo wkrótce.

Zwracam się z prośbą o zrozumienie wyjątkowości sytuacji. Aktualnie wszystkie nasze wysiłki koncentrują się na zniwelowaniu wynikających z niej niedogodności.

 

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
Rektor AMFN

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
Plan zajęć 
Login i hasło jak do Teams